mailMail bel(088) 0541 000       Specialisten in het reinigen van overlijdenslocaties en calamiteitenreiniging

De hercertificering voor het ISO certificaat conform de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm bij Cura Mortu Orum mortuariabeheer B.V. en onze Servicedesk Thanatopraxie en bij Post Mortem Facilities B.V. is succesvol verlopen.

Op 30 juni en 1 en 2 juli jongstleden heeft de heer Eduard Lahaye van TÜV Nederland een bezoek gebracht aan ons bedrijf. Gedurende deze auditdagen heeft de heer Lahaye op een bijzondere manier kennis kunnen en mogen maken met onze primaire processen, waarbij hij werd rondgeleid door medewerkers van CMO en de Servicedesk Thanatopraxie. Tijdens deze rondleidingen hebben wij laten zien dat de processen binnen ons bedrijf goed worden beheerst door onze medewerkers. Tevens bleken onze medewerkers in staat om uit te leggen waarom zij soms afwijken van vaste procedures en op welke manier zij inspelen op de individuele wensen van de nabestaanden, artsen, verpleging of uitvaartverzorgers.

De heer Lahaye gaat TÜV Nederland positief adviseren over de verlenging van ons ISO-certificaat. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee, maar bovendien zijn wij erg trots op onze medewerkers zonder wie wij een dergelijk certificaat niet zouden kunnen behalen.

Back To Top