mailMail bel(088) 0541 000       Specialisten in het reinigen van overlijdenslocaties en calamiteitenreiniging

De Zorg Diensten Groep bestaat 25 jaar. In deze periode is de postmortale zorg enorm veranderd. En nog altijd is ons vakgebied volop in ontwikkeling. Daarom organiseerden we ter gelegenheid van ons jubileum een symposium waarop we onze kennis en kunde – maar ook die van anderen – met relaties deelden.

We belichtten de postmortale zorg vanuit uiteenlopende invalshoeken. De manier waarop een burgemeester naar ons en uw vak kijkt, is immers net wat anders dan die van een hoogleraar of een trainer. Laat staan van een ‘direct’ betrokkene, zoals een Generaal, een Teamleider Landelijk Team Forensische Opsporing of een nabestaande. Toch was er duidelijk een rode draad tijdens het symposium: de boodschap dat de betrokkenheid van mensen in ons werkveld – u en wij dus – echt het verschil kan maken. Niemand verwoordt dat mooier dan Jaqueline Mommer:

“Het gemis blijft altijd, ook al verstrijkt de tijd. Maar een waardig afscheid is, in alle ellende en in al het verdriet, een groot goed.”

Voorafgaand aan het symposium spraken we de sprekers van het symposium. Op de komende pagina’s doen zij hun verhaal.

 

Bovenstaand artikel kunt u nalezen in ons magazine Respect. Hebt u dit (nog) niet ontvangen? U kunt het hier aanvragen.

Back To Top